Гатчина и Гатчинский район

Наша Гатчина и Гатчинский район

д. Жабино

GPS-координаты: 59.60100120,29.68571760
Расположение:
Захороненые в братской могиле д. Жабино
1
Аванесов B.C.
неизв.
неизв.
2
Аксенов А.С.
неизв.
неизв.
3
Ананко И.П.
неизв.
неизв.
4
Андреев И.Я.
неизв.
неизв.
5
Артемьев И.А.
неизв.
неизв.
6
Архипов В.А.
неизв.
неизв.
7
Ахмеров З.Э
неизв.
неизв.
8
Аширов С.А.
курсант
неизв.
9
Баев Г. П.
неизв.
неизв.
10
Баранов Д. И.
неизв.
неизв.
11
Басов Я. Т.
неизв.
неизв.
12
Башкиров В.К.
неизв.
неизв.
13
Болтунов И. И.
неизв.
неизв.
14
Бородачёв В. Г.
неизв.
неизв.
15
Бощевич А. Г.
неизв.
неизв.
16
Буданов Ф. Л.
неизв.
неизв.
17
Булдаков Н. С.
неизв.
неизв.
18
Бураканов И. И.
неизв.
неизв.
19
Бурное Д. Г.
неизв.
неизв.
20
Бурцев Ф. М.
неизв.
неизв.
21
Ведерников Ф. М.
неизв.
неизв.
22
Власенко В. С.
неизв.
неизв.
23
Воробьёв Г. Ю.
неизв.
неизв.
24
Гамаюнов А. С.
неизв.
неизв.
25
Гаран И. А.
неизв.
неизв.
26
Герасименко И. Я.
неизв.
неизв.
27
Голуб Е. Я.
неизв.
неизв.
28
Горб М. М.
неизв.
неизв.
29
Горшенин А. М.
неизв.
неизв.
30
Гречко Ф. В.
неизв.
неизв.
31
Грязное Р. В.
неизв.
неизв.
32
Губанов М. Ф.
неизв.
неизв.
33
Данильев Н. Д.
неизв.
неизв.
34
Девятое Б. А.
неизв.
неизв.
35
Деркач Н. С.
неизв.
неизв.
36
Дидоренко Н. Н.
неизв.
неизв.
37
Долженко И. Я.
неизв.
неизв.
38
Дребеднев И. М.
неизв.
неизв.
39
Дубинка М. Ф.
неизв.
неизв.
40
Евсин В. А.
неизв.
неизв.
41
Евстратов Н. Д.
неизв.
неизв.
42
Ефремов У. У.
неизв.
неизв.
43
Жегулёв С. И.
неизв.
неизв.
44
Жолудев Н. А.
неизв.
неизв.
45
Загиров Н. Ш.
неизв.
неизв.
46
Захаров А. И.
неизв.
неизв.
47
Захарьян П. С.
неизв.
неизв.
48
Заяц И. П.
неизв.
неизв.
49
Зверев А. Ф.
неизв.
неизв.
50
Зырянов И. В.
неизв.
неизв.
51
Карамнов М. А.
неизв.
неизв.
52
Карасёв И. Е.
неизв.
неизв.
53
Карасёв К. Д.
неизв.
неизв.
54
Кардышев П. Ф.
неизв.
неизв.
55
Козлов М. А.
неизв.
неизв.
56
Колчин В. А.
неизв.
неизв.
57
Кононов Г. С.
неизв.
неизв.
58
Корниенко М. А.
неизв.
неизв.
59
Косенков И. П.
неизв.
неизв.
60
Костенко Д. М.
неизв.
неизв.
61
Костыленков М. И.
неизв.
неизв.
62
Кочерёжкин Н. П.
неизв.
неизв.
63
Краснов А. С.
неизв.
неизв.
64
Кубасов И. Т.
неизв.
неизв.
65
Кузнецов В. Ф.
неизв.
неизв.
66
Кузнецов Г. П.
неизв.
неизв.
67
Кузьмин А. Ф.
неизв.
неизв.
68
Кулик И. К.
неизв.
неизв.
69
Леонтьев Б. С.
неизв.
неизв.
70
Литвиненко Л. М.
неизв.
неизв.
71
Логвинов В. Т.
неизв.
неизв.
72
Луканин В. И.
неизв.
неизв.
73
Макаров М. М.
неизв.
неизв.
74
Манчук И. М.
неизв.
неизв.
75
Мариничев Г. И.
неизв.
неизв.
76
Мезинов Н. А.
неизв.
неизв.
77
Миронов М. Н.
неизв.
неизв.
78
Морев Н. И.
неизв.
неизв.
79
Морозов Д. И.
неизв.
неизв.
80
Московец С. Д.
неизв.
неизв.
81
Набок И. Е.
неизв.
неизв.
82
Нафиков X. 3.
неизв.
неизв.
83
Нахаев И. А.
неизв.
неизв.
84
Некрасов Н. М.
неизв.
неизв.
85
Некрасов Н. Ф.
неизв.
неизв.
86
Орлов П. С.
неизв.
неизв.
87
Павлов М. И.
неизв.
неизв.
88
Паймаш Ю. Д.
неизв.
неизв.
89
Панков А. Е.
неизв.
неизв.
90
Пивоваров П. Д.
неизв.
неизв.
91
Пицик А. С.
неизв.
неизв.
92
Попов В. И.
неизв.
неизв.
93
Прокопенко Г. Ф.
неизв.
неизв.
94
Пронин П. Ф.
неизв.
неизв.
95
Прохоров А. Г.
неизв.
неизв.
96
Пустырёв А. В.
неизв.
неизв.
97
Пушкин Николай Михайлович
неизв.
неизв.
Умер от ран 27.05.44г.
98
Размазаев А. И.
неизв.
неизв.
99
Рева М. Е.
неизв.
неизв.
100
Ричко П. С.
неизв.
неизв.
101
Романенко П. Н.
неизв.
неизв.
102
Ромицын А. М.
неизв.
неизв.
103
Румянцев С. А.
неизв.
неизв.
104
Селезнёв Т. И.
неизв.
неизв.
105
Семёнов П. С.
неизв.
неизв.
106
Семеновский С. Н.
неизв.
неизв.
107
Сластенников Н. Т.
неизв.
неизв.
108
Соколов В. М.
неизв.
неизв.
109
Соловьёв А. А.
неизв.
неизв.
110
Столяр Н. М.
неизв.
неизв.
111
Сырцов П. И.
неизв.
неизв.
112
Теплых П. В.
неизв.
неизв.
113
Тоболевский Н. В.
неизв.
неизв.
114
Третьяков Е. Д.
неизв.
неизв.
115
Труфакин В. Е.
неизв.
неизв.
116
Филин А. М.
неизв.
неизв.
117
Хандриков И. В.
неизв.
неизв.
118
Ханыкин Н. И.
неизв.
неизв.
119
Хощенков А. А.
неизв.
неизв.
120
Храмцов Г. А.
неизв.
неизв.
121
Цукур И. А.
неизв.
неизв.
122
Чепля В. Я.
неизв.
неизв.
123
Чернышов И. Г.
неизв.
неизв.
124
Чернявский В. П.
неизв.
неизв.
125
Чечерин А. В.
неизв.
неизв.
126
Чивилев Г. Г.
неизв.
неизв.
127
Шакалов С. Г.
неизв.
неизв.
128
Шарипов П.
неизв.
неизв.
129
Шматов Ф. Т.
неизв.
неизв.
130
Якущенко И. Е.
неизв.
неизв.
неизв.
131
Ямшанов Д. А.
неизв.
неизв.
132
Ященко А. Т.
неизв.
неизв.
Наша Гатчина
и Гатчинский район
Создание сайта: Гатчинский район